WebZdarma.cz

SCÉNA MLADÝCH PŘITITULY ODEHRANÝCH HER O ČLENECH SOUBORU Z NAŠICH DALŠÍCH AKCÍ KONTAKTY NÁVŠTĚVNÍ KNIHA


Scéna mladých při DS Čelakovský Strakonice

vznikla pod původním názvem Studentská scéna na podzim roku 2001, kdy se díky inzerátu hledajícímu mladé tváře do divadelního souboru dalo dohromady několik studentů strakonických škol a učilišť. V prvém roce činnosti spočívala podstata práce v pronikání do tajů divadelního řemesla, především v dechových cvičeních, osvojování si divadelní mluvy, práci s rekvizitou, pohybu na jevišti a ve vnímání spoluherce. Noví zájemci o divadlo totiž měli pramálo zkušeností s herectvím a tak byla prvá divadelní sezona věnována především teorii a jejímu uplatňování v herecké práci. Vůbec prvá hra nově vzniklého souboru, Dudovy Útěky, se začala zkoušet od dubna roku 2002 a původní sestava studentů pracovala takřka tři roky v neměnné sestavě. Po této době však začali odcházet prví maturanti na vysokoškolská studia a v souboru docházelo k výrazným hereckým obměnám. Ti, co již získali základy hereckého kumštu byli nahrazováni nově začínajícími nadšenci pro ochotnické divadlo a začínalo se v podstatě od začátku.
Proto v roce 2005 došlo k přeměně Studentské scény na Scénu mladých. Základ tvořili mladí zkušení herci, kteří již se souborem Čelakovský hráli či se do souboru po určité době vraceli, ale zároveň již nespadali do kategorie studentů. A ti pak byli hereckými tahouny pro nově začínající studentské hvězdičky, jež nově do souboru přicházely a dostávaly své prvé herecké příležitosti.
Scéna mladých jako složka Divadelního souboru Čelakovský Strakonice je občanské sdružení, jehož domovskou scénou je Městský dům kultury se sídlem v Mírové ulici č.p. 831 ve Strakonicích.