IVANA PŘIBOVÁ* do souboru nastoupila až v průběhu nacvičené hry (Milostné dostaveníčko), když původně oslovené herečky postupně z osobních důvodů obsazení odřekly

* přestože se jednalo o poměrně malou roli, její individuální přístup ke zkouškám i divadelní um byl příkladný

* jako herečka se sice v souboru stala novickou, avšak na jejím hereckém projevu byly znát dobře zvládnuté divadelní základy, jak po stránce pohybové, tak po stránce verbální

* zkušenosti z hereckého řemesla totiž nasbírala již v dětství a posléze v dospělosti, kdy hrála v dětském dramatickém kroužku i na divadelních prknech se studentským a později i dospělým divadelním souborem

* jejím aktivem je schopnost naslouchat připomínkám, tendence neustále se ve svém divadelním projevu zlepšovat a především jasná, zřetelná a dostatečně hlasitá intonace


DIVADELNÍ ROLE :

Marcella ve veselohře Milostné dostaveníčko (2018) - ve své úplně prvé roli se souborem se představila jako Marcella, partnerka Massima Lariho. Charakter ženy, která ukončí vztah se svým záletným partnerem, převzala naprosto přesvědčivě. Jako hašteřivá a zdánlivě podváděná osoba vystupovala na divadelních prknech suverénně, s rolí se ztotožnila natolik, že ji odborná porota Dačického kejklování 2018 ocenila čestným uznáním. A to navíc v premiérové roli, kterou se souborem odehrála.

 UDĚLENÁ OCENĚNÍZPĚT NA SEZNAM