ONDRA KOKOŠKA* spolu s Kamilou Klimešovou a Mírou Hadrabou patřil k zakládajícím členům tehdejší Studentské scény

* universální typ herce, jemuž nebylo cizí ztvárnit emotivně dramatickou roli stejně jako komicky jednající osobnost 

* byl obdarován výtečným hlasovým fondem a skvělou verbální i neverbální artikulací

* navíc byl velmi pozorný z hlediska herecké práce, důsledný ve svých projevech a vstřícný ke svým hereckým kolegům - ač výborný herec, nikdy na sebe nestrhával zvláštní pozornost a nenechával vyniknout svůj talent na úkor výstupů svých divadelních partnerů

 
DIVADELNÍ ROLE :

Feťák a alkoholik Karel ve hře Útěky
 (2003)  - již ve své herecké prvotině zosobnil postavu feťáka Karla tak autenticky, že divácké publikum a dokonce i odborná porota často polemizovala nad jeho soukromým životem, který však se zosobňující postavou neměl nic společného. Autenticita projevu sice vyplývala z jeho nesmírného talentu, ale především z  poctivosti přístupu k herecké práci a naslouchání režijním připomínkám.

Gala v Drábkově hře Jana z parku (2004) - i v neobvyklé roli modrého psa Galy si dokázal najít hereckou rovinu, která by jej jako psa charakterizovala. Dokázal se navíc stoprocentně podřídit režijním radám - jeho vyznění poslušného pejska bylo jak roztomilé, tak opět velmi přesvědčivé. Včetně občasného (jako)očůrávání rekvizit i vystupujících herců. 

Středoškolský profesor Jindřich Dostál v komedii Klíče na neděli (2005)  - zde v postavě ušlápnutého středoškolského profesora na sebe upozornil výraznou komičností nejen ve formě verbálního projevu, ale především v mimice a pohybových situacích. Role usedlého a spravedlivého profesora, který je pokládán nečekanou shodou okolností za bohéma, skvělého milence i nevěrníka, dodala hře fantastický náboj, jež dokázal takřka kontinuálně rozechvívat bránice přítomných diváků.

 
Vilém Harrison v komedii Lhářka (2006) - v postavě Viléma Harissona opět prokázal svůj komický talent, i když tentokráte poněkud zastíněný postavou Jimmyho ztvárněného Mírou Hadrabou. Lze jen obdivovat jeho hereckou pokoru, kdy ač také jednající postavou komik, nikdy se nesnažil na sebe strhávat pozornost a nechával tak vyniknout Mírově herecké figuře. Škoda jen, že postava Viléma byla jeho poslední hereckou rolí se Scénou mladých... 
ZPĚT NA SEZNAM